Villkor / Garantier

Pris och leveranstid enligt överenskommelse.

- Handpenning vid nya uppdrag.
-Slutbetalning sker vid leverans.
-Betalning sker alltid kontant vid leveranstillfället eller i förskott inbetalt -via bankgiro 5679-­-2260
-Dessa garantivillkor gäller endast i samband med uppvisande av kvitto.

Garantin gäller två år från leveranstillfället. Om en produkt är felaktig tillämpas konsumentköplagens regler, här gäller att köparen skall reklamera felet inom skälig tid, normalt sett 14 dagar.
C.H.A INREDNING, SKOGSALLÉN 6, 132 46 SALTSJÖ- BOO, 0709-45 75 60